חיפוש
עורך דין

מכר את רכבו בעזרת מצגי שווא וישלם 18,000 ש"ח פיצוי.

18-12-2014
1035 צפיות
לבית המשפט לתביעות קטנות בירושלים הוגשה תביעה כספית בסך 30,000 ש"ח בגין מצגי שווא,מירמה והטעיה במכירת רכב משומש בנוגע לנתוני הרכב.
התובע רכש מהנתבע גיפ מסוג מרצדס לאחר שראה מודעה בעיתון פוקוס.

שאלת החבות:
התובע טען שבזכרון הדברים נרשם כי לרכב ישנם 4 בעלים קודמים ומד הקילומטר הינו 82,000.
לאחר ששולמה כל התמורה עבור הרכב ובוצעה העברת בעלות התברר לתובע כי לרכב היו 7 בעלים קודמים.
כמו כן בבדיקה שנעשתה במוסך מרצדס התברר כי הרכב כבר נסע 120,000 ק"מ שנתיים לפני רכישת הרכב.
התובע פנה לנתבע וביקש לבטל את העסקה ולקבל את כספו בחזרה בתוספת פיצוי.
הנתבע סירב ולכן התובע ניגש למשטרה והגיש תלונה בגין זיוף ומירמה.

הנתבע מצידו הכחיש את טענות התובע וטען כי אמר לתובע במפורש כי הוא אינו יודע איזה יד הרכב היות והרכב רשום על "תו סוחר" וכי אחיו מתעסק עם מכוניות ובמקרה הנ"ל ביצע את הרכישה על שמו.
בנוסף ציין הנתבע כי עובר לזכרון הדברים אמר לתובע שיתכן ובהעברת הבעלות "תקפוץ" עוד יד אך הדברים לא נירשמו בזכרון הדברים. לעניין הקילומטראז הכחיש הנתבע כי הוא "התעסק" עם הרכב וטען שאחיו רכש את הרכב כמו שהוא.לא הוגשה תלונה במשטרה היות ורצה "לפתור את העניין".
עוד טען הנתבע כי הוא זה שהציע לתובע להגיש תלונה במשטרה היות ומדובר בעבירה פלילית.

החלטת בית המשפט:
מהנתונים שהוצגו ומשמיעת טענות שני הצדדים הוכח כי התובע ביקש בזמנו לבטל את העיסקה או לקיים את העיסקה בתמורה לתשלום פיצוי של 22,000 ש"ח. הנתבע נמנע מלקבל את ההצעה ואף פעל להכשילה, לפיכך יש לתובע הזכות לקבל פיצוי בגין מצג שווא בכדי להחזיר את מצבו לקדמותו.בנוסף זכאי התובע לפיצוי על הפרת חובת תום הלב בכל שלבי העסקה ובכלל זה ההטעיה בנוגע למספר הבעלים.
לפיכך אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע פיצויים בסך כולל של 18,000 ש"ח בצירוף הוצאות משפט בסך 1000 ש"ח.

סעיפי החוק:
סעייף 14 לחוק קובע לעניין טעות בחוזה כי מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני ידע או עליו לדעת על כך ראשי לבטל את החוזה.
סעיף 15 לחוק קובע כי מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאה של הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו ראשי לבטל את החוזה.

מסקנות:
1.לפני רכישת רכב יש לעשות את כל הבדיקות האפשריות בקשר לנתוני הרכב, יש להקפיד יותר בבדיקת הנתונים כשהרכב רשום על תו סוחר.
2.לציין בזכרון דברים כי כל המידע שרשום הינו אמת ובמידה ויתגלו פערים משמעותיים יחוייב בפיצוי מוסכם מראש.


ת.ק 08\003802