חיפוש
עורך דין

אולם אירועים שפעל ללא רישיון לא יפוצה על ביטול הזמנה

21-12-2014
1334 צפיות
חברה לניהול אולם שמחות פנתה לבית המשפט בנתניה והגישה תביעה בסך 33,600 ש"ח נגד זוג שחתם על הזמנת האולם במטרה לערוך בו את מסיבת חתונתם.ההזמנה בוטלה חודש לפני תאריך הארוע.
שאלת החבות:
התועים טענו כי בזמן חתימת ההסכם על האולם הבטיח להם מנהל התובעת שלמקום יש רישיון כחוק.
בבדיקה שנעשתה בועדה לתכנון ובנייה הסתבר כי הבנייה במקום בלתי חוקית ואף אין לו רישיון.
בנוסף טענו התובעים כי נוצרו חילוקי דעות וקרע בין שתי המשפחות שהביאו לביטול הנישואים בשאלה היכן לערוך את החתונה.
הנתבעים טענו כי מעולם לא התבקשו להציג לנתבעים רישיון לעסק ואין כל מניעה חוקית לקיים ארועים במקום,הביטול נובע מפרידתם של בני הזוג בלבד.
החלטת בית המשפט:
טענת הנתבעים כי המחלוקת על מקום הארוע הוא זה שהביא לביטול ההזמנה אינה משכנעת כלל.
מכתב שהוציא ב"כ הנתבעת לתובעים על ביטול ההזמנה לא הזכיר כלל את העדר הרישיון. בנוסף כשנישאלה הנתבעת מדוע לא בדקה את עניין הרישיון לפני חתימת ההסכם השיבה "שלא בודקים את הדברים האלה לפני,את באופוריה של החתונה".
עוד טענה השופטת כי אין מחלוקת כי לתובעת לא היה רישיון עסק אך היא צודקת שעניין העדר הרישיון הועלה רק בכתב ההגנה במטרה "להתנער"מהתחייבותה הכספית בהתאם להסכם ההזמנה.
בתוך שמיעת הראיות העלתה השופטת את שאלת ההשלכות על תוקף התקשרות עם עסק שפועל ללא רישיון והורתה לצדדים לסכם את טענותיהם בכתב.

בא כוח הנתבעת,"לא היה מקום להעלות ביוזמת בית המשפט את השאלה האם החוזה בטל בשל העדר הרישיונות הדרושים בחוק גם אם התובעת הציגה לפני הנתבעת מצג שווא בעניין זה"

תגובת בית המשפט:
הטענה כי בית המשפט אינו ראשי לעורר מיוזמתו את שאלת חוקיות ההסכם נדחתה ע"י בית המשפט העליון שפסק "אין בידי לקבל טענה זו, שאלת פסילתו של חוזה והמסקנות הנובעות מכך היא שאלה אשר בית המשפט רשאי להעלותה מיוזמתו. לא יעלה על הדעת שבית המשפט מחוייב לתת תוקף להסכם אשר לדעתו הינו בלתי חוקי או שביצועו נוגד את תקנת הציבור".
אני סבורה כי כשמדובר בניהול עסק של ארועים שפועל ללא רישיון אזי תכלית החוק אינה מתיישבת עם הכרה בתקיפותו של החוזה ועל כן הוא בטל.
התובעת טענה שלא הצליחה להשיג הזמנה אחרת לאותו מועד למרות שמדובר ביום ה שהוא יום מבוקש.הנתבעת כפרה בטענה זו וטענה שהתובעת לא המציאה את יומן ניהול העסק או כל ראיה אחרת לכך שלא הצליחה לקבל הזמנה אחרת באותו מועד.
תביעתה של התובעת מבוססת על סעיף הפיצוי המוסכם ללא הוכחת נזק.

החלטה:
לפיכך בהעדר רישיון עסק כחוק דין החוזה להתבטל ואין התובעת יכולה לתבוע סעד על פי סעיף הפיצויים המוסכמים שבחוזה.
התובעת לא הוכיחה כי נגרם לה נזק אשר מצדיק סעד של השבה או חיוב.

פסק דין:
בית המשפט דחה את התביעה אך לא פסק הוצאות.

מסקנות: העדרו של רישיון או אישור שנדרש על פי דין,עשוי להפוך את ההסכם לבלתי חוקי ולבטלו.(סעיף 30 לחוק החוזים)