חיפוש
עורך דין

עובדת פוטרה כדין למרות שהיתה בהיריון.

26-01-2015
915 צפיות
דצמבר 2014 – מעביד אשר ביקש לפטר עובדת מחמת חוסר שביעות רצון מעבודתה, זימן את העובדת לשימוע במהלכו גילה לראשונה כי העובדת בהריון, כמובן שהמעביד לא ידע על היותה בהריון לפני כן… הגשתי בקשה למשרד הכלכלה לקבלת היתר לפטר את העובדת. אחרי מלחמת התשה של ממש ביני ובין עורכת הדין של העובדת, אינספור התכתבויות ומתן גרסאות, התקבלה החלטת הממונה על עבודת נשים לפיה – "בנסיבות כפי שהובאו לעיל, בהן שוכנעתי כי ההריון לא היווה גורם בהחלטת הפיטורים, ונמצא כי הבסיס והעילה לפיטורים הינם משיקולים מקצועיים, אני מתירה את הפיטורים ליום ההחלטה". הצלחה אדירה! לא מובן מאליו… העובדת פוטרה כדין והמעביד יצא מרוצה!